Friday, May 15, 2009

Home again

Kitty er tilbake i Norge nå. Stay, yes?
Det håper jeg egentlig. Så det så.
Mye bedre enn England, synes jeg. Mye nærmere liksom.

No comments:

Post a Comment

I would be superhappy if you left a comment !